lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

LikeVitamin thanks reward

เจ้าของร้าน

LikeVitamin ขอขอบคุณลูกค้าที่รักสุขภาพทุกๆท่าน

เรามีของรางวัลให้ท่านแลก จากแต้มที่ท่านสะสม จากการสั่งซื้อ 

******ทุก 25 บาท ท่านจะได้รับ 1 แต้ม เพื่อสะสมไว้แลกของรางวัล หรือ รับสิทธิพิเศษ เป็นส่วนลด********

 

ขอบคุณค่ะ Likevitamin.net (ไล้ค์วิตามินด๊อทเน็ต) ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

ปล. แก้ไข Provamed Sun SPF 60 เป็นคะแนน 500 คะแนน นะคะ

 

 

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

Update 5/6/13 by LikeVitamin.net 

ลูกค้าวิตามิน กมลพร นกพรหม คะแนนสะสม 56

ลูกค้าวิตามิน กมลพร ธิ           คะแนนสะสม 40

ลูกค้าวิตามิน กมลทิพย์ รา. ปทุมธานี   คะแนนสะสม 22+12+42

ลูกค้าวิตามิน กมลรัตน์ พัน.      คะแนนสะสม 238

ลูกค้าวิตามิน กรณัฏฐ์ นร. กรุงเทพ คะแนนสะสม 37

ลูกค้าวิตามิน กรรชัย อุดม. ปราจีนบุรี คะแนนสะสม 60

ลูกค้าวิตามิน กอป คูณ.           คะแนนสะสม 484

ลูกค้าวิตามิน ก้อย                  คะแนนสะสม 19

ลูกค้าวิตามิน กฤษดากร อภิชน. คะแนนสะสม 49

ลูกค้าวิตามิน กัญญาณัฐ มิน.     คะแนนสะสม  20

ลูกค้าวิตามิน กัญญาณัฐ แซ่.     คะแนนสะสม  44

ลูกค้าวิตามิน กัณฑิกา ศรีอุต ชลบรี    คะแนนสะสม 51+86+37

ลูกค้าวิตามิน กิจจา สีลา. เชียงราย คะแนนสะสม 28

ลูกค้าวิตามิน กิตติศักดิ์ กิตติ. ร้อเอ็ด คะแนนสะสม 38

ลกค้าวิตามิน กีรติ วรรณ    คะแนนสะสม  40

ลูกค้าวิตามิน กีรติกา เกิ้น. ขอนแก่น คะแนนสะสม 105

ลูกค้าวิตามิน กานดา สม.         คะแนนสะสม 29

ลูกค้าวิตามิน กาญจนา สุข.       คะแนนสะสม  11

ลูกค้าวิตามิน เกษร วิ.              คะแนนสะสม  11

ลูกค้าวิตามิน เข็ม พัสดุ            คะแนนสะสม 173+96= 269

ลูกค้าวิตามิน จริยา บำ. นครนายก คะแนนสะสม 36

ลูกค้าวิตามิน จันทิมา อรุณา.     คะแนนสะสม 106

ลูกค้าวิตามิน จันจิรา แซ่.          คะแนนสะสม 59

ลูกค้าวิตามิน จิระพงศ์ แสง. ตรัง คะแนนสะสม 46

ลูกค้าวิตามิน จิราวรรณ รุ่ง. ชัยภูมิ คะแนนสะสม 44

ลูกค้าวิตามิน จุฑามาศ วงค์. นครพนม คะแนนสะสม 21

ลูกค้าวิตามิน จุติพร สังข์.          คะแนนสะสม 20

ลูกค้าวิตามิน เจน ปิยภา.           คะแนนสะสม 111

ลูกค้าวิตามิน เจนจิรา ขวา. กรุงเทพ คะแนนสะสม 26

ลูกค้าวิตามิน ฉวีวรรณ รอด.       คะแนนสะสม 46

ลูกค้าวิตามิน ฉัตรชนก มี.          คะแนนสะสม 43

ลูกค้าวิตามิน ธนพร ขุน.            คะแนนสะสม 60

ลูกค้าวิตามิน ชนกพร ขันติ. กรุงเทพ คะแนนสะสม 120

ลูกค้าวิตามิน ชนะพล ไพ. ประจวบคีรีขันต์  คะแนนสะสม 41+42

ลูกค้าวิตามิน ชลลดา เชี่ยว.        คะแนนสะสม 84

ลูกค้าวิตามิน ชลธิชา ตา.           คะแนนสะสม 20

ลูกค้าวิตามิน ชลธิชา สุวรรณ      คะแนนสะสม 16  

ลูกค้าวิตามิน ชนินาถ เซ่งถา.       คะแนนสะสม 11

ลูกค้าวิตามิน ชัยนุพงศ์ ให้.          คะแนนสะสม 

ลูกค้าวิตามิน ชัญญา พิกุล.          คะแนนสะสม 34

ลูกค้าวิตามิน ชัญญาพร โพ.         คะแนนสะสม 45

ลูกค้าวิตามิน ชาญชัย เฉลิม. อยุธยา คะแนนสะสม 42

ลูกค้าวิตามิน ชาลินี เพ็ชร. พิจิตร  คะแนนสะสม 18

ลูกค้าวิตามิน ชินบุตร บุ้น.            คะแนนสะสม 11

ลูกค้าวิตามิน ชุติมา สังข์.            คะแนนสะสม 25

ลูกค้าวิตามิน เชี่ยวชาญ               คะแนนสะสม 19

ลูกค้าวิตามิน ซาร่าห์ มู.               คะแนนสะสม 139

ลูกค้าวิตามิน ซาน่า                    คะแนนสะสม 10

ลูกค้าวิตามิน ทิฆัมพร แพ.            คะแนนสะสม 37 

ลูกค้าวิตามิน ทิพย์อุบล หอม. สมุทรปราการ คะแนนสะสม 11

ลูกค้าวิตามิน ธนกร นธ.               คะแนนสะสม 20

ลูกค้าวิตามิน ธนัท ตั้ง. อุดรธานี    คะแนนสะสม 26

ลูกค้าวิตามิน ธนิศรา เวช. ปทุมธานี คะแนนสะสม 15+16+9

ลูกค้าวิตามิน ธัณชนก บุรีรัมย์        คะแนนสะสม 18

ลูกค้าวิตามิน ธัญญชล สง่า สุรินทร์ คะแนนสะสม 57

ลูกค้าวิตามิน ธันวาพร ชาว. ภูเก็ต คะแนนสะสม 20

ลูกค้าวิตามิน ธีรัชฌา เอี่ยวกิม.      คะแนนสะสม 17

ลูกค้าวิตามิน นู๋นา ต้าร์                คะแนนสะสม 42

ลูกค้าวิตามิน นก อุบล                 คะแนนสะสม 14

ลกค้าวิตามิน นพดล วรรณ     คะแนนสะสม 20+37

ลูกค้าวิตามิน นพวรรณ ภุม. สมุทรปราการ คะแนนสะสม 58

ลูกค้าวิตามิน นันท์นภัส สุทธิ. สมุทรปราการ คะแนนสะสม 38

ลูกค้าวิตามิน นันทพล กอง           คะแนนสะสม 98

ลูกค้าวิตามิน นริศรา ฝุก.              คะแนนสะสม 17

ลูกค้าวิตามิน นริสรา บุญ.             คะแนนสะสม 71

ลูกค้าวิตามิน นัชชา โพธิ. กรุงเทพ คะแนนสะสม 11

ลูกค้าวิตามิน นันทิกา สุข. สุรินทร์  คะแนนสะสม 24+124

ลูกค้าวิตามิน นันทิพร ธา. กรุงเทพ คะแนนสะสม 42

ลูกค้าวิตามิน นาถลัดดา บุญ. สกลนคร คะแนนสะสม 39

ลูกค้าวิตามิน น้ำผึ้ง สาธิต            คะแนนสะสม 12

ลูกค้าวิตามิน ณัฐกฤต แสง           คะแนนสะสม 27

ลูกค้าวิตามิน ณฐมน ฝุก.              คะแนนสะสม 23

ลูกค้าวิตามิน ณเดช คูกิอิ.             คะแนนสะสม 11

ลูกค้าวิตามิน ณยาพร รักษ์. สุพรรณบุรี คะแนนสะสม 100

ลูกค้าวิตามิน ณลัทมญช์ ศรี กรุงเทพ คะแนนสะสม 72

ลูกค้าวิตามิน ณัฐธิดา สัม.             คะแนนสะสม 25

ลูกค้าวิตามิน ณัฐวรรณ์ อเนก.        คะแนนสะสม 49

ลูกค้าวิตามิน ณัฏฐ์วรินทร์ ขา.        คะแนนสะสม 214

ลูกค้าวิตามิน ณัฏฐชา ปรัง            คะแนนสะสม 26

ลูกค้าวิตามิน ณัทยา ศรี.               คะแนนสะสม 11

ลูกค้าวิตามิน ญาธิณี บัว. นนทบุรี คะแนนสะสม 130

ลูกค้าวิตามิน ฐานมาศ ยศ.            คะแนนสะสม 29

ลูกค้าวิตามิน ดนิตา พิ.                 คะแนนสะสม 10

ดาวรุ่ง ไชย.        คะแนนสะสม 16

ดุษฎี อมร          คะแนนสะสม 22+81

ตะวันฉาย อุ่น.     คะแนนสะสม  56

ลูกค้าวิตามิน บงกช แสง. กรุงเทพ คะแนนสะสม 40+85

ลูกค้าวิตามิน บดินทร์ธร กรุงเทพ คะแนนสะสม 18

บุญจิรา ชล.         คะแนนสะสม 77

ลูกค้าวิตามิน บุญยานุช ลือ. เชียงใหม่ คะแนนสะสม 38

บุญเรือน ศูนย์      คะแนนสะสม 54

ลูกค้าวิตามิน เบญจพร บูรณะ. สงขลา คะแนนสะสม 44+47

เบญจรัตน์ มา.      คะแนนสะสม 20

ลูกค้าวิตามิน เบญจรัตน์ กรุงเทพ คะแนนสะสม 20

ลูกค้าวิตามิน เบญภาภร สุข. นครราชสีมา คะแนนสะสม 45

ลูกค้าวิตามิน แบงค์ ชัยนาท คะแนนสะสม 14

ลูกค้าวิตามิน ปทุมพร เบิก. อุบลราชธานี คะแนนสะสม 10

ปัณฑ์ชนิต           คะแนนสะสม 16

ประสพสุข ร่วม.    คะแนนสะสม 382

ประอร คูณ.         คะแนนสะสม 47

ลูกค้าวิตามิน ปริตตา สุ. สุราษฏร์ธานี คะแนนสะสม 74

ปริยา โคกโพธื์     คะแนนสะสม 

ปาณี สิงห์สี.        คะแนนสะสม 24

ลูกค้าวิตามิน ปิยดา จันทร์. สุรินทร์ คะแนนสะสม 45

ลูกค้าวิตามิน ปิยะดา เนื่อง. นนทบุรี คะแนนสะสม 22

ลูกค้าวิตามิน ปาริยา นาค. นครราชสีมา คะแนนสะสม 21

ปาลินพร ประ.      คะแนนสะสม 184

ลูกค้าวิตามิน ผกาวัลย์ ฐิติ. กรุงเทพ  คะแนนสะสม 40+95

ลูกค้าวิตามิน พรทิพย์ ปทุม คะแนนสะสม 14+29+40

พลอย               คะแนนสะสม 42

พวงเพชร ฮอลล์   คะแนนสะสม 121

พอรินทร์ พุก        คะแนนสะสม 8

ลูกค้าวิตามิน พัชรมัย ศรี. ขอนแก่น คะแนนสะสม 51

ลูกค้าวิตามิน พัทธนันท์ ทอง. เชียงใหม่ คะแนนสะสม 16

พิกุล จู๋นาง.         คะแนนสะสม 12

พิทยา ปิ.            คะแนนสะสม 352+80

พิยดา สอน.        คะแนนสะสม 35+8

ลูกค้าวิตามิน พิมพ์ศิริ แก้ว. สงขลา คะแนนสะสม 48

พัชรมัย ศรี          คะแนนสะสม 37

พันไมล์ มณี.       คะแนนสะสม 56

พิมพ์รภัช จิต.      คะแนนสะสม 82

พัชรีพร วิ.           คะแนนสะสม 19

พัชราภรณ์ เกตุ.    คะแนนสะสม 21

พิตะวัน โพธิ.       คะแนนสะสม 270

ลูกค้าวิตามิน พาณิชย์ ติ๊บ. พิษณุโลก คะแนนสะสม 22+32

ไพศาล จิ.          คะแนนสะสม 25

ลูกค้าวิตามิน เพ็ญนภา กรุงเทพ คะแนนสะสม 20

ลูกค้าวิตามิน เพ็ญนภา พัน. กรุงเทพ คะแนนสะสม 39

เพ็ญฤดี มณี        คะแนนสะสม 11

ลูกค้าวิตามิน พูนทิพา หอ. นราธิวาส คะแนนสะสม 18

ทักษพร กลิ่น

ทวีพร คำ.           คะแนนสะสม 703

ลูกค้าวิตามิน ทิพย์ อุทัยธานี คะแนนสะสม 50

ธนภัทร บูร          คะแนนสะสม 27

ภัทร สระแก้ว  คะแนนสะสม 42

ภัทรานุช ตั้น       คะแนนสะสม 45

ภัททิยา ทรง       คะแนนสะสม 23

ภัทรานิษฐ์ ตนา   คะแนนสะสม 28

ภัทราภรณ์ ศุภการ.     คะแนนสะสม 52

ภัทร์ฐิตา สุภา.      คะแนนสะสม 21

ลูกค้าวิตามิน ภัทรพงศ์ ศิริ. อุบลราชธานี คะแนนสะสม 51

ภานุพงศ์ กรุ กรุงเทพ    คะแนนสะสม 17

ลูกค้าวิตามิน ภานุมาศ ทา. เชียงใหม่ คะแนนสะสม 6

ยุวดี วัน.                     คะแนนสะสม 13

ยุวดี ศรีดอน                คะแนนสะสม 39

มนชญา สงสะ.     คะแนนสะสม 40

มนทิพย์ ตัน.       คะแนนสะสม 59

มณธิรา ภา.         คะแนนสะสม 35

มนัญชยา มาร์.     คะแนนสะสม 8

มณีกานต์ กมล.    คะแนนสะสม 152

มันทนา ลิ้ม         คะแนนสะสม 33

มิ้น มายมิ้น          คะแนนสะสม 40

ลูกค้าโปรวาเมด มีนา มหาสารคาม คะแนนสะสม 31

มุสตาฟาร์ กสิ.     คะแนนสะสม 36

ลูกค้าวิตามิน โมโน พระนครศรีอยุธยา คะแนนสะสม 22

ลูกค้าวิตามิน รวิพร มา. หนองคาย คะแนนสะสม 29

ลูกค้าวิตามิน รวิสรา สหเดช เลย คะแนนสะสม 23+105

รังรอง น้ำ.           คะแนนสะสม

รัชชานนท์ บรร.    คะแนนสะสม 76

ลูกค้าวิตามิน รัชดา ศรี. ปทุมธานี  คะแนนสะสม 11

รัตนา ทับ           คะแนนสะสม 22

รัศมี เกษ.            คะแนนสะสม 70

รุ่งทิวา พงษ์         คะแนนสะสม 87

รุ่งทิวา ชมภู         คะแนนสะสม  83+123

รุ่งรัคน์ ดู             คะแนนสะสม 20

ลูกค้าวิตามิน รุ่งอรุณ ผัด.  เชียงราย  คะแนนสะสม  แลกไป 300 คะแนน คงเหลือ 57

ลูกค้าวิตามิน ลมัย บัว. ปทุมธานี คะแนนสะสม 227+85

ลัดดา เพิ่มประ.     คะแนนสะสม 60+30

ลูกค้าวิตามิน วทัญญู พิษณุโลก คะแนนสะสม 138

วลันยา วงศ์.        คะแนนสะสม 70

วรดา ฮง.            คะแนนสะสม 80

วรรณวิภา พิ        คะแนนสะสม 10

ลูกค้าวิตามิน วราลักษ์ สุข. กรุงเทพ คะแนนสะสม 52

วราลักษ์ อุป       คะแนนสะสม 34

วรางคณา            คะแนนสะสม 11

วชิราภรณ์ ธีระประ.  คะแนนสะสม 39

วริศรา ทรัพย์       คะแนนสะสม 73+44

ลูกค้าวิตามิน วัชรา งาม. สกลนคร คะแนนสะสม 38

ลูกค้าวิตามิน วัชรากร บุ. ปทุมธานี คะแนนสะสม 39

วันทิพย์ ทิพย์      คะแนนสะสม 75

วัยวัฒน์ กอบ      คะแนนสะสม 

วารุณี นาม.        คะแนนสะสม 139

วาสนา อัศว       คะแนนสะสม 44

วิชุดา ไช.           คะแนนสะสม 43

ลูกค้าวิตามิน วิมลรัตน์ ชลบุรี คะแนนสะสม 44

วิไลวรรณ           คะแนนสะสม 424

วิไลวัลย์ แก้ว..     คะแนนสะสม 408

เวทาย สีตุ้ย.      คะแนนสะสม 24

ศศิธร กิ.             คะแนนสะสม 43

ลูกค้าวิตามิน ศศิรดา พักตร. มหาสารคาม คะแนนสะสม 27+40

ลูกค้าวิตามิน ศรินทิพย์ กู้. กาญจนบุรี  คะแนนสะสม 110

ลูกค้าวิตามิน ศิรประภา ธน. กรุงเทพ คะแนนสะสม 71

ลูกค้าวิตามิน ศิวพร หนู. กรุงเทพ คะแนนสะสม 22

ศิวาภรณ์ นะ.       คะแนนสะสม 49

ศุภพิชญ์ กัน.       คะแนนสะสม 180

ศิรินันท์ มี          คะแนนสะสม 24

ศิริพร จันทร์ศิริ.   คะแนนสะสม 29

ศิริภัทรา ตุ          คะแนนสะสม 11+31

ลูกค้าวิตามิน ศิริรักษ์ บรร. กรุงเทพ คะแนนสะสม 70

สงกรานต์ เมือง.   คะแนนสะสม 92

ลูกค้าวิตามิน สมัญญา เลา. พะเยา คะแนนสะสม 14

ลูกค้าวิตามิน สรวีย์ นครปฐม  คะแนนสะสม 39

สสธาทิพย์          คะแนนสะสม 34  

 

สัญลักษณ์ พุฒ.   คะแนนสะสม 20

ลูกค้าวิตามิน สิริยา ชินะ. กรุงเทพ คะแนนสะสม 39

สิริลักษณ์ พร.      คะแนนสะสม 57

ลูกค้าวิตามิน สุกัญญา คำ. พะเยา คะแนนสะสม 61

สุดา มี.               คะแนนสะสม 116

 

ลูกค้าวิตามิน สุธิดา นาม. ยโสธร คะแนนสะสม 30

 

สุนิตรา               คะแนนสะสม 39

 

ลูกค้าวิตามิน สุนีย์ สกุล. กรุงเทพ คะแนนสะสม 52

 

ลูกค้าวิตามิน สุพรรณี มี. สมุทรสาคร คะแนนสะสม 44+51

 

สุรัชนีพร อิน        คะแนนสะสม 27

 

ลูกค้าวิตามิน สุรางคนา โพธิ. ชลบุรี คะแนนสะสม 211

ลูกค้าวิตามิน สุธาสินี สมุทรปราการ คะแนนสะสม 36

ลูกค้าวิตามิน สุทธิชัย พงษ์. บุรีรัมย์ คะแนนสะสม 34

สุนันท์ ชุ้ย           คะแนนสะสม 26

สุพัชรี อิน.           คะแนนสะสม 

สุภาพร ผิว          คะแนนสะสม 21+51+42

สุภาวดี ปิด.         คะแนนสะสม 26  

สุภัทรา หมื่น       คะแนนสะสม 65

สุวรรณี ปลั่ง.        คะแนนสะสม 25

ลูกค้าวิตามิน สิทธิกร ปทุ. นครปฐม คะแนนสะสม 85

ลูกค้าวิตามิน สิริกร สอน. กรุงเทพ คะแนนสะสม 38+36

สายชล พวงมา     คะแนนสะสม 59

ลูกค้าวิตามิน สายสมร เบญ. ตราด คะแนนสะสม 44

ลูกค้าวิตามิน สำเนียง กิ่ง. สุรินทร์ คะแนนสะสม 37

แสงระวี จันทะ.     คะแนนสะสม 27

ลูกค้าวิตามิน หนม สมุทรปราการ คะแนนสะสม 22

หนึ่ง                  คะแนนสะสม 19

อนงค์รัตน์ โม้ศรี.  คะแนนสะสม 12

ลูกค้าวิตามิน อนันทนา แจ้ง. สมุทรสงคราม คะแนนสะสม 25

อมราภรณ์ แซ่     คะแนนสะสม 45

ลูกค้าวิตามิน อรณี คง. สมุทรปราการ คะแนนสะสม 46

อรอุไร               คะแนนสะสม 11

อรกัญญา จันทร์   คะแนนสะสม 76

อรปวีณา จันทร์.   คะแนนสะสม 36

อรวรรณ แกล้ว    คะแนนสะสม  27

ลูกค้าวิตามิน อภินันท์ ศรี. กาฬสินธุ์ คะแนนสะสม  95+99+109

ลูกค้าวิตามิน อภิรดี รัต. ระยอง คะแนนสะสม 36

อรุณรัตน์ มุก.      คะแนนสะสม 1,314

อรัญญา โย.        คะแนนสะสม 41

ลูกค้าวิตามิน อัณยา บุญ. กรุงเทพ คะแนนสะสม 33

อัมพิกา ทรง.       คะแนนสะสม 20

อัมพามนัส บุญสม. คะแนนสะสม 13

อ้อ ชนากานต์      คะแนนสะสม 24

ลูกค้าวิตามิน อานันท์ ชลบุรี คะแนนสะสม 69

อานี สาเเล.         คะแนนสะสม 22

อาภรณ์ สี           คะแนนสะสม 21

อาวาติฟ มะ.        คะแนนสะสม 10+20=30

อินทุอร ชัย.        คะแนนสะสม 86

เอฟ ขวัญแก้ว      คะแนนสะสม 40

ลูกค้าวิตามิน เอกรัฐ ลีลาบูร. กระบี่ คะแนนสะสม 21+36

ลูกค้าวิตามิน อุษา เชียง. สุพรรณ คะแนนสะสม 26

ลูกค้าวิตามิน ฮามีดะ เปาะ. นราธิวาส คะแนนสะสม 14

Aticha Su.        คะแนนสะสม 10+17=27

Aunken            คะแนนสะสม 32+40

aummpaparn    คะแนนสะสม 29

Bedbreakfast   คะแนนสะสม 46

Best                 คะแนนสะสม 86

Bow                 คะแนนสะสม 17 

Jajee               คะแนนสะสม 42

Jam คลีนิค        คะแนนสะสม 27

nathacha ngo    คะแนนสะสม 15

Noon               คะแนนสะสม 16

Nun                 คะแนนสะสม 40+42+250

Panchabhorn Bo คะแนนสะสม 21

ลูกค้าวิตามิน Patcharee ชุมพร คะแนนสะสม 12

Patcharin          คะแนนสะสม 41

ลูกค้าวิตามิน pitchayut  ศรีสะเกษ  คะแนนสะสม 11+20

ลูกค้าวิตามิน Sarika ลำปาง คะแนนสะสม 27

Sunisa Preuk     คะแนนสะสม 32

yuwatida          คะแนนสะสม 38

 

 

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน

ข้อมูลลูกค้าเยอะมากเลยค่ะ จะทยอยลงให้นะคะ ท่านไหนตกหล่น แจ้งมาได้เลยค่ะ

Likevitamin.net ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

มาอัฟเดตกันเรื่อยๆ จ้า แต่หากลูกค้าได้รับคะแนนในแต่ละครั้งไป สามารถมารวมแล้วแจ้ง แอดมินได้เลยน๊า

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน

แอดมินหมดแรง ไม่ได้กด เซฟ หายวับไป ไว้มาอัเดตให้ใหม่นะคะ

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน

เหลืออีก 100 ท่านสุดท้ายจ้า สู้ๆ

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
เจ้าของร้าน

ยอดสะสม จะง่ายขึ้น เพียงลูกค้าสมัครสมาชิก ลงใน Lnwshop นะคะ

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
เจ้าของร้าน

กรณีที่ลูกค้าสั่งผ่านไลน์ หรือ อีเมลล์ หรือ โทรสั่ง ขออนุญาตทยอยลงคะแนนสะสมนะคะ

คุณอรัชชพร ราชบุรี โปรวาเมด คะแนนสะสม 188 คะแนน (ยอดรวม 4700)

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #8
หมีน้อย

อยากทราบคะแนนสะสมของตัวเองค่ะ และไม่ทราบว่าตอนนี้คะแนนสะสมแลกอะไรได้บ้างคะ

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #9
เจ้าของร้าน

คะแนนสะสมของคุณหมีน้อย เป็น 923 คะแนนแล้วนะคะ ณ วันที่ 12 กุมภา 14

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-9 จากทั้งหมด 9 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านLikeVitamin
ร้านLikeVitamin
www.likevitamin.net/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

Categories

กลุ่มประโยชน์และการรักษา [165]RANDOM ITEMS

150.00 บาท
  • สั่งซื้อ
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก